ul. Ks. Wł. Skierkowskiego 4
07-410 Ostrołęka

tel. +48 606 445 419
 info@zeeo.pl